ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีมหามงคล เนื่องจากเป็นโอกาสครบ ๖๐ ปี แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ โครงการคิดอย่างยั่งยืนฯ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จึงได้จัดและร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการน้อมนำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรไทยมาเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม

เจาะใจวัยโจ๋ กับกิจกรรม “ เสื้อยืดพอประมาณ ” เป็นที่แน่นอนว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดจนบรรดาโมโซทั้งหลาย พร้อมเป็นหนึ่งในการมีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสังคมโครงการคิดอย่างยั่งยืนฯ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จึงขยายผลกิจกรรมเสื้อยืดพอประมาณอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ ด้วยเนื้อหาที่เน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อเร็วๆนี้ พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดงานจัดกิจกรรม “ เสื้อยืดพอประมาณ ที่-เชิ้ต เฟสติวัล ครั้งที่ ๖ ”  ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับรูปแบบการจัดงานนั้นแบ่งออกเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชน และการสานต่อวิธีคิดและการใช้ชีวิตแบบโมโซ บรรยากาศคึกคักด้วยวัยใส วัยโจ๋หลั่งไหลเข้างานพร้อมกระทบไหล่เหล่าบรรดาศิลปิน ดารา และนักออกแบบชื่อดังเต็มอัตรา ที่พากันมากระจายรายได้ในมหกรรมเสื้อยืดพอประมาณ ภายใต้แนวคิดคู่ฟ้า สองพระบารมี งานนี้จึงเป็นมหกรรมเสื้อยืดที่รวบรวมเอาเสื้อหลากลวดลาย หลายสไตล์ ไม่ซ้ำใคร มาไว้ในงานเดียวกัน พร้อมด้วยศิลปิน ดาราที่ตบเท้ามาร่วมงานคับคั่งภายในบูธโมโซ อาทิ ก้อย รัชวิน, คริส  หอวัง, ตูนและหนิม AF และอีกมากมาย รวมถึงผู้ที่มาลงทะเบียนเป็นชาวโมโซ ก็จะได้รับของที่ระลึกอย่างเสื้อภูฟ้า ซึ่งเป็นเสื้อยืดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือหนังสือดีๆ อย่างหนังสือเทิดพระเกียรติ  “ คู่ฟ้า  สองพระบารมี ” ที่มาแจกจ่ายภายในงานอีกด้วย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจไม่น้อย คือ บูธ MOSO Donate ที่ตอกย้ำสำนึกแห่งความพอเพียง และการแบ่งปันด้วยการเปิดช่องทางให้ผู้ร่วมงาน รวมถึงศิลปินดารา นำเสื้อยืดที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อสร้างมูลค่าและสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไป

ปีนี้เพิ่มความพิเศษที่เปิดโอกาสให้ส่งเสื้อประกวดในหัวข้อ I Love My King I Love My Queen ที่ได้รับความสนใจจากทั้งผู้ร่วมงานทุกวัยและร้านค้าต่างๆ ส่งผลงานสร้างสรรค์สุดสวยสุดเท่เข้าประกวดมากมาย โดยได้รับเกียรติจาก พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นผู้มอบรางวัลชนะเลิศจำนวน 10,000 บาท ให้กับผู้ชนะการประกวดก่อนจะไปมันกับอาคูสติก คอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปินอีกด้วย

พร้อมสร้างเครือข่าย “ คิดอย่างยั่งยืน ” ทั่วประเทศ

การจัดกิจกรรมต่างๆ นั้น นอกจากจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติแล้ว โครงการคิดอย่างยั่งยืนฯ ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงใกล้ชิดระหว่างเยาวชนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยวิธีการร่วมสมัย และเป็นที่สนใจของเยาวชน

การรณรงค์เผยแพร่พระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงรับเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นพระราชภาระในการที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ที่ก่อให้เกิดภูมิภาคกันทางความคิดที่เข้มแข็งตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นผลสำเร็จในวงกว้าง พัฒนาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถต่อยอดด้วยการสร้างเครือข่ายภาคีพัฒนาในการรณรงค์ และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ โดยผ่านผู้นำความคิด ผู้นำชุมชน และผู้นำเยาวชนทั่วประเทศ


แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 2553 ฉบับที่ 2667