“ที-เชิ้ต เฟสติวัล” สร้างสรรค์สังคมพอเพียง

มุ่งสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความยั่งยืน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อสู้วิกฤติเศรษฐกิจ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ซึ่งเป็นแนวคิดแบบยั่งยืน หนึ่งในกิจกรรมคือ การจัดงาน “ที-เชิ้ต เฟสติวัล ครั้งที่ 5” งานประกวดออกแบบเสื้อยืด  “พอเพียง” และจำหน่ายเสื้อยืดลายสวยแปลกใหม่ ผลงานการออกแบบของดีไซเนอร์หน้าใหม่และเก่า สะท้อนแนวคิดสังคมวัยรุ่นที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมพอประมาณ หรือ “โมเดอเรชั่น โซไซตี้” โดยงานจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

พล.ต.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า กิจกรรมปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “โครงการคิดอย่างยั่งยืน” เน้นการดำเนินงานโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้เดินสายกลาง คือมีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หากมีความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  ผนวกความมีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา ขยันอดทน และแบ่งปัน จึงเป็นที่มาของกิจกรรมการประกวดเสื้อยืดพอเพียง นอกจากนี้กอ.รมน. ยังเปิดตัวเว็บไซต์ www.mosothai.com สังคมออนไลน์หรือเรียกกันว่าสังคม “โมโซ” หรือสังคมพอประมาณที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใดก็ใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว และมีความสุขแบบทางสายกลางตามหลักของความพอเพียง

พิรัฐา บุญวรภัทร ดีไซเนอร์หน้าใหม่ เจ้าของรางวัลชนะเลิศการประกวดเสื้อยืดพอเพียง กล่าวถึงแรงบันดาลใจว่า คำว่าพอเพียงมีความหมายได้ง่าย ๆ คือ การประหยัด มัธยัสถ์แบบมีเหตุผล งานชิ้นนี้จึงสื่อง่าย ๆ ด้วยการนำเศษผ้าเหลือใช้มาปะตกแต่งบนเสื้อยืดธรรมดา เป็นคำว่า  “ปะ หยัด” นอกจากวัสดุที่นำมาจะสื่อถึงความง่ายแล้ว คำที่นำมาใช้สื่อยังบ่งบอกความหมายที่ชัดเจนอีกด้วย.

 


original link : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2552