ประกาศตาม “อาสามาเติมรัก” เพราะน้องๆ ต้องการคุณด่วนงานนี้

ของรางวัล คือ รอยยิ้มของน้องโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เสียงหัวเราะ และคำขอบคุณ หากครั้ง หนึ่งกับการเป็นอาสาสมัคร คุณสมบัติของอาสามาเติมรักง่ายๆ คือ

1.เล่นกับเด็ก
2.รักเด็ก
3.อื่นๆ ประกอบ ถ้าเล่านิทาน หนังสือทำมือ หุ่นมือ ฯลฯ เป็นอันว่าอันไหนเด็กสนุกเรา ทำเลย

หนูน้อย Kids-D ต้นกล้าแห่งอนาคต

“เด็ก คือ เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าที่พร้อมเติบโตกลางป่าใหญ่ หากแต่ว่ากว่าเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าดังกล่าวจะงอกงามชูกิ่งก้านสาขา จักต้องเผชิญกับสภาพอากาศ ลมฝนที่หลากหลาย และการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด …”
ท่ามกลางสารพัดปัญหาที่เกิดกับเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ การส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจและการส่งเสริม “วัฒนธรรมการให้” ให้เกิดขึ้นในครอบครัว โรงเรียน และสังคมทั่วไป จำเป็นต้องสร้างให้ดำเนินคู่ขนานไปกับความทันสมัย

บนความมุ่งหวังที่อยากจะเห็นต้นกล้าของสังคมเติบโตอย่างเข้มแข็ง และเป็นพลังที่จะสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม โครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม มูลนิธิกองทุนไทย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าแห่งอนาคตภายใต้โครงการ “หนูน้อย Kids D”

โดยโครงการ “หนูน้อย Kids D” มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ กิจกรรม “รวมใจใส่ตู้ออม” เป็นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จักคำว่า “ให้” การให้แม้เงินเพียงน้อยนิดที่หนูๆ ได้หยอดลงไปในตู้ออมที่เป็นศูนย์รวมใจของเด็กทั้งโรงเรียน เด็กๆ สามารถนำเงินที่ออมได้ไปใช้ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของเขาโดยผ่านสภาเด็กตัวเล็กๆ ที่มาร่วมกันคิดว่า เงินที่ออมมาได้จะนำไปทำประโยชน์อะไรดี

กิจกรรม Kids Volunteer (KV) หรือ อาสาสมัครตัวน้อย ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็กจะได้เรียนรู้ถึงเรื่องพลังอาสาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น รวมพลังหนูน้อยกวาดขยะ หนูน้อยรีไซเคิล รวมถึงกิจกรรมอาสาในรูปแบบอื่นๆ ที่อาสาสมัครตัวน้อยสามารถทำได้

อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้สองกิจกรรมแรก คือ “ห้องเพื่อนเด็ก” เป็นห้องที่อาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมาร่วมให้คำปรึกษากับเด็กๆ ที่อยากได้รับคำปรึกษาจากพี่ๆใจดี เพราะเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เขาอยากได้พี่อาสาสมัครที่ทำให้เขาอบอุ่นใจและเข้าใจในตัวเขา แม้ในยามที่เด็กรู้สึกว่า

“… หนูไม่มีใครเลย หนูถูกรังแก หนูเหงา หนูเจ็บ …”

 

นางจำลอง หนูพรหม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม เล่าว่า “โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม อยู่ท่ามกลางสภาพสังคมที่หลากหลาย แต่เหนืออื่นใดเราหวังว่าเด็กของเราทุกคนจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม โครงการ “หนูน้อย Kids D” เป็นการทำงานที่ทำกับหลายส่วนด้วยกัน เราหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างสุขภาวะของเด็กๆ เราได้ ทั้งสุขภาวะทางใจ อารมณ์ และกาย เราต้องการอาสาสมัครในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น บางครั้งเราอาจคิดว่าเด็กไม่สำคัญมากนัก เพราะไม่นานเขาก็กลายเป็นผู้ใหญ่ก็หมดปัญหา แต่ใครจะรู้ว่าการบ่มเพาะต้นกล้าให้เติบโตอย่างแข็งแรงท่ามกลางสภาพสังคมที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยนั้น ยากเย็นเพียงไร” รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม กล่าว

สัจจพงษ์ กาลือ นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตัวแทนอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม “ห้องเพื่อนเด็ก” กล่าวว่า “กิจกรรม “ห้องเพื่อนเด็ก” สำหรับผมแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีครับ ผมคิดว่าในโลกของเด็กมีเรื่องอีกมากมายที่ผู้ใหญ่ไม่รู้และไม่เข้าใจ สำหรับผมเด็กก็คือผู้ใหญ่ตัวน้อยๆ นี่เอง เขาคิดได้ รู้สึกได้ แต่อาจจะไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้เหมือนผู้ใหญ่ กิจกรรมนี้ผมไม่ได้คิดว่าเราจะมาแค่ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่เด็กเท่านั้น แต่เรายังจะได้เรียนรู้จากเด็กด้วยว่า เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจเด็กและได้รับการยอมรับจากเด็กได้อย่างไร ตอนนี้แม้ผมจะไม่ได้มีเงินมากพอที่จะบริจาคให้กับสังคม แต่สิ่งหนึ่งที่ผมมี คือ แรงกายที่จะเป็นอาสาสมัครเพื่อน้องๆ คุณจะดีใจไหมครับ ถ้าน้องเข้ามากอดคุณและบอกคุณว่า พี่ๆ มาหาหนูอีกนะหนูคิดถึงพี่จัง เพียงแค่นี้หัวใจผมก็พองโตแล้วครับ” สัจจพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “หนูน้อย Kids D” ในกิจกรรม “ห้องเพื่อนเด็ก” สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้ เพียงครั้งหนึ่งกับการเป็นอาสาสมัคร คุณจะพบกับความรู้สึกของการเป็น “ผู้อาสามาเติมรัก” ความรักของคุณ เสียงเล่านิทาน การพูดคุย น้องๆโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมกำลังรอท่านอยู่รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โครงการส่งเสริมการให้เพื่อสังคม มูลนิธิกองทุน ไทย (คุณชาญณรงค์ วงศ์วิชัย ผู้ประสานงาน)

โทร. 02-314-4112-3 หรือ 084-147-7206 หรือ

ทางเวปไซด์ www.give2all.com