การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล”
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ”

ทุกคนรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ด้วยความตั้งใจ

บรรยากาศในบูธในงานนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง

บรรยากาศภายในห้องประชุมสัมมนาวิชาการ ค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศหลังออกจากห้องประชุมค่ะ

 

ผู้ร่วมงานสนใจรับสายข้อมือโมโซบ้างจะต้องทำอย่างไรคะ

 

มีคนสนใจบอร์ดกิจกรรมเราด้วย เย้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับสายข้อมือโมโซค่ะ