การประชุมและอบรมฯ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

การประชุมและอบรมฯ จัดขึ้นในวันที่ 19 ธ.ค.49 ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

จัดการประชุมและอบรมฯ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

บุคลากรสาธารณสุข ,อาสาสมัครสาธารณสุข ต.หนองงูเหลือมและผู้นำชุมชน

 

 มาร่วมกันสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความสุข ความจริง ความดีงามกันดีกว่านะคะ

 

พี่ๆบุคลากรทุกท่านกำลังฟังอย่างตั้งใจ

มาร่วมกันสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่มีแต่ความสุข ความจริง ความดีงามกันดีกว่านะคะ

ยินดีต้อนรับเข้าร่วมการประชุมค่ะ