งานเกษตรกำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 3-10 ธันวาคม 2549

 

งานี้มีเสื้อพอเพียงมาจำหน่ายด้วย

 

 

ซุ้มนิทรรศการ เกษตรกำแพงแสน

 

 

นิทรรศการเกษตรกำแพงแสน วันที่ 3-10 ธ.ค.49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

งานี้มีเสื้อพอเพียงมาจำหน่ายด้วย

ซุ้มนิทรรศการ เกษตรกำแพงแสน

นิทรรศการเกษตรกำแพงแสน วันที่ 3-10 ธ.ค.49 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน จ.นครปฐม

 

บอร์ดของหน่วยงานต่างๆในนิทรรศการ

 

บรรยากาศก่อนเริ่มงานนิทรรศการ

บอร์ดของสถาบันไทยพัฒน์ในงานเกษตรกำแพงแสน

บอร์ดของหน่วยงานต่างๆในนิทรรศการ