ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนจังวหัดนครปฐม
ได้นำสายข้อมือโมโซ ไปรณรงค์ผ่านกลุ่มผู้บริหารแต่ละอำเภอเพื่อนำไปบรรยายถึงความรู้ที่จะทำ ให้เกิดผลดีในครอบครัว

 

เจ้าหน้าที่ของ กศน.ที่นี่ก็เป็นสมัครสมาชิกโมโซแล้ว

 

 

การประชุมสัญจรผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน จ.นครปฐม

 

 

ขอพักเบรคทานผลไม้ก่อนนะคะ

 

เจ้าหน้าที่ของ กศน.ที่นี่ก็เป็นสมัครสมาชิกโมโซแล้ว

การประชุมสัญจรผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน จ.นครปฐม

ขอพักเบรคทานผลไม้ก่อนนะคะ

 

คณะผู้บริหารกำลังเคร่งเครียดกับการประชุม

 

 

ชาวโมโซทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใน มีความสุขกันถ้วนหน้า

 

 

บรรยากาศช่วงพักค่ะ

 

คณะผู้บริหารกำลังเคร่งเครียดกับการประชุม

ชาวโมโซทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใน มีความสุขกันถ้วนหน้า

บรรยากาศช่วงพักค่ะ

 

บรรยากาศภายในห้องประชุม

 

 

ผู้บริหารที่กศน.นครปฐมก็เป็นสมาชิกด้วยนะคะ

 

บรรยากาศภายในห้องประชุม

ผู้บริหารที่กศน.นครปฐมก็เป็นสมาชิกด้วยนะคะ

มาสมัครเป็นสมาชิกโมโซเหมือนกลุ่มเรานะครับ