โครงการสัมมนาผู้นำเรื่อง “พลังผู้นำ:ทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน”

 

บรรยากาศห้องสัมมนาผู้นำเรื่อง พลังผู้นำทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน

 

 

ผู้นำทั้งรุ่นบุกเบิกและผู้นำยุคปัจจุบันร่วมกันถ่ายรูปเป็นพลังของความสามัคคี

 

 

ผู้นำรุ่นบุกเบิกและผู้นำในยุคปัจจุบันลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

 

บรรยากาศห้องสัมมนาผู้นำเรื่อง พลังผู้นำทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน

 

ผู้นำทั้งรุ่นบุกเบิกและผู้นำยุคปัจจุบันร่วมกันถ่ายรูปเป็นพลังของความสามัคคี

ผู้นำรุ่นบุกเบิกและผู้นำในยุคปัจจุบันลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

มีเอกสารอะไรให้ผมบ้างครับ

 

 

สัมมนาผู้นำเรื่อง “พลังผู้นำทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน ”วันที่ 27-28 ต.ค 49 ณ ห้องประชุม ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

 

มีเอกสารอะไรให้ผมบ้างครับ

สัมมนาผู้นำเรื่อง “พลังผู้นำทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน ”วันที่ 27-28 ต.ค 49 ณ ห้องประชุม ชุมชนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย