รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
โมโซไซตี้: ออกอากาศวันที่ 23 สิงหาคม 2550 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

ตอนที่ 2 (8.00 นาที)
{flv}TAMROI/02/MOSO02{/flv}