รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
โมโซไซตี้: ออกอากาศวันที่ 23 สิงหาคม 2550 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11

 

ตอนที่ 1 (9.53 นาที)

ตอนที่ 2 (8.00 นาที)

ตอนที่ 3 (2.47 นาที)