รายการ “พ.ศ. พอเพียง”
ททบ.5 วันที่ 22 ธันวาคม 2549 ออกอากาศ วันที่ 7 มกราคม 2550 เวลา 18.00น.-19.00น.

 

 

ตอนที่ 1 (5.24 นาที)

ตอนที่ 2 (14.44 นาที)

 

 

 

 

ตอนที่ 3 (13.25 นาที)

ตอนที่ 4 (10.25 นาที)