เทรนด์ใหม่ การใช้ชีวิตแบบ MOSO สังคมพอประมาณ “เน้นสติ-เหนือสตางค์” โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ในรายการ ฟ้าเมืองไทย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552 (ตอน 1)

{youtube}fLSBQqdCe-8{/youtube}

 
เทรนด์ใหม่ การใช้ชีวิตแบบ MOSO สังคมพอประมาณ “เน้นสติ-เหนือสตางค์” โดย ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ในรายการ ฟ้าเมืองไทย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552 (ตอน 2)

{youtube}PEgOnK84Iiw{/youtube}