สกู๊ปข่าวโมโซไซตี้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 รายการ “ทำดีเพื่อกู้แผ่นดิน” ตอน “สังคมพอประมาณ
โมโซไซตี้ “สงคมพอประมาณ” ศรีวิลัย สมทรง สนทนากับคุณจินตนา จันสน หัวหน้ากลุ่มงานสังคมพอประมาณ กลุ่มโมโซไซตี้