ภาพโครงการสัมมนาผู้นำเรื่อง “พลังผู้นำทำอย่างไรให้ได้สมาชิกสองล้านคน”

โครงการสัมมนาผู้นำเร … Continue reading »

ภาพการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล”

การประชุมวิชาการและน … Continue reading »

ภาพโครงการกองทุนอาสาพัฒนาชนบท ณ โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง (หมันขาว)

โครงการกองทุนอาสาพัฒ … Continue reading »

ภาพการประชุมและอบรมฯ การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

การประชุมและอบรมฯ กา … Continue reading »

ภาพนิทรรศการเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง : หนทางส่งเสริมและพัฒนาน้อมนำไปสู่การปฏิบัติ”

นิทรรศการเรื่อง “เศร … Continue reading »